Αποστολική Εκκλησία του Χριστού Κορίνθου

  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

2741036101  6944805924 roussoskorinthos@gmail.com

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ
****************************
**************************
"- - - "
ΒΑΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2742027440  6906009190
"- - - "
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6989924024 
"- - - "
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2741028864 - 6974601186 
"- - - "
ΜΑΡΚΟΣ
6942545089
"- - - "
ΒΙΕΡΟΥ ΣΙΜΙΝΙΚ
6996689792
ΔΙΑΚΟΝΟΙ
********************************
******************************
"- - - "
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
2741033758 - 6907945233
"- - - "
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6945482458
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΡΟΥΜΑΝΩΝ
ΒΙΕΡΟΥ ΣΙΜΙΝΙΚ
6996689792
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6944781614