Αποστολική Εκκλησία του Χριστού Κορίνθου

  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

2741036101  6944805924 roussoskorinthos@gmail.com

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ
"- - - "
ΒΑΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2742027440  6906009190
"- - - "
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6989924024 
"- - - "
ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6944781614
ΔΙΑΚΟΝΟΙ
ΜΑΡΚΟΣ
6942545089
"- - - "
ΝΙΚΟΣ ΓΚΕΛΗΣ
2741036501  6972086074
"- - - "
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6945482458
"- - - "
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΡΟΥΜΑΝΩΝ
ΒΙΕΡΟΥ ΣΙΜΙΝΙΚ
6996689792