Αποστολική Εκκλησία του Χριστού Κορίνθου

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αποστολική Εκκλησία του Χριστού Κορίνθου

έχει συνάξεις τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

Τετάρτη :  20:00 μ.μ. - Κήρυγμα του Ευαγγελίου
Παρασκευή : 20:00 μ.μ. - Κήρυγμα του Ευαγγελίου
Κυριακή : 10:00 π.μ. - Κήρυγμα του Ευαγγελίου