Αποστολική Εκκλησία του Χριστού Κορίνθου

Αποστολική Εκκλησία του Χριστού
Το Σύμβολο της Πίστεως

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιστεύω σε ένα θεό πατέρα Παντοκράτορα, Δημιουργό τ’ ουρανού και της γής, ορατών και όλων των αοράτων. και σε ένα Κύριο Ιησού Χριστό τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, που γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από όλους τους αιώνες. Φως από Φως, Θεός αληθινός από Θεό αληθινό, που γεννήθηκε και δεν δημιουργήθηκε, Ομοούσιος με τον Πατέρα, διαμέσου του οποίου τα πάντα έγιναν.

Αυτόν, που για μας τους ανθρώπους και για τη δική μας σωτηρία κατέβηκε από τους ουρανούς και σαρκώθηκε από το Πνεύμα το Άγιο και την Παρθένο Μαρία και έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για μας επί Ποντίου Πιλάτου και έπαθε και τάφηκε Και αναστήθηκε την Τρίτη μέρα σύμφωνα με τις Γραφές και ανέβηκε στους ουρανούς και κάθεται στα δεξιά του Πατέρα και πάλι θα έρθει με δόξα για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς του οποίου η Βασιλεία δεν θα έχει τέλος.

Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, που δίνει ζωή, αυτό που εκπορεύεται από τον Πατέρα, το οποίο μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό συνπροσκυνούμε και συνδοξάζουμε, Αυτό που μίλησε μέσα από τους Προφήτες.

Σε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ ένα βάπτισμα σε άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.  Αμήν.