Αποστολική Εκκλησία του Χριστού Κορίνθου

Αποστολική Εκκλησία του Χριστού
Το Κυριακό μας Σχολείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Κυριακό Σχολείο ξεκίνησε από την αρχή της εκκλησίας.
Ανάλογα με τη χρονιά είναι και ο αριθμός των παιδιών,
η δε ηλικία τους επεκτείνεται έως 12 ετών.
Το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα 3-5 το μεσημέρι. Ξεκινάμε με προσευχή μετά έχουμε λατρεία κυρίως με παιδικούς χριστιανικούς ύμνους. Συνεχίζουμε το μάθημα που πάντα διδάσκεται με φανελογραφίες ώστε τα παιδιά να το αφομοιώσουν ευκολότερα. Ακολουθεί παιχνίδι η χειροτεχνίες που έχουν σχέση με το μάθημα. Για την επόμενη φορά τα παιδιά μαθαίνουν ένα-δύο εδάφια που τους δίνονται και για τα οποία αν τα ξέρουν παίρνουν δωράκι. Τελειώνουμε με προσευχή.Κάθε καλοκαίρι για μια εβδομάδα 9-12 το πρωί τα παιδιά έχουν ¨Κυριακό Σχολείο¨. Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και μετά το τέλος 
του καλοκαιρινού εβδομαδιαίου Κυριακού Σχολείου τα παιδιά παρουσιάζουν
στην εκκλησία από ένα πρόγραμμα.