Αποστολική Εκκλησία του Χριστού Κορίνθου

 
 
Αποστολική Εκκλησία του Χριστού

Η Ιστορία μας

Η Αρχη
Η Συνέχεια
Οι Δυσκολίες
Οι Ευλογίες
Το Σήμερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε το Θεό που πρόσθεσε ανάμεσά μας αδέλφια από τη Ρουμανία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρωσία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Ινδονησία, Νιγηρία, Νότια Αφρική και έτσι όλοι μαζί απολαμβάνουμε τις ουράνιες ευλογίες Του υπηρετώντας Τον και προσμένοντας Τον.
Αλληλούια και Αμήν