Αποστολική Εκκλησία του Χριστού Κορίνθου

 
 
Αποστολική Εκκλησία του Χριστού

Η Ιστορία μας

Η Αρχη
Η Συνέχεια
Οι Δυσκολίες
Οι Ευλογίες
Το Σήμερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Κύριος για ακόμα μια φορά απάντησε στις προσευχές μας και μας χάρισε μέσω μιας κληρονομιάς τη σημερινή αίθουσα Νοταρά 121 (Καλάμια)